Nieruchomości komercyjne

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Z przyjemnością oferujemy Państwu usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Od prawidłowego zarządzania nieruchomościami zależy Państwa bezpieczeństwo i spokojny sen. Należy zadbać o każdy szczegół obiektu budowlanego, o każdy element wyposażenia technicznego oraz o bieżące administrowanie. Tylko prawidłowo prowadzona nieruchomość jest bezpieczna dla Użytkowników i dająca radość i poczucie bezpieczeństwa osobistego i finansowego jej Właściciela.

Nadto, poza prawidłową obsługą wszystkich elementów nieruchomości i urządzeń nań zainstalowanych (obsługujących nieruchomość) oferujemy doradztwo i pomoc w razie kłopotów.

Proponowany zakres oferty:

1. Przygotowanie dokumentacji w tym:

 • analiza zgromadzonych dokumentów nieruchomości (ze wskazaniem ewentualnych braków do uzupełnienia),
 • przygotowanie harmonogramu przyszłych kontroli, konserwacji i przeglądów we wszystkich branżach,
 • założenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • założenie i kontrola Dziennika konserwacji.

2. Stała współpraca w tym:

 • wizytacje obiektu przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości,
 • zarządzanie harmonogramem kontroli i przeglądów,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania podwykonawców,
 • negocjowanie zakresu i warunków finansowych zawieranych umów z podwykonawcami,
 • nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi,
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zakres naszej współpracy szczegółowo określać będzie umowa o zarządzanie, przygotowana i negocjowana w zależności od ustaleń oraz wizji lokalnej nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu.