Ludzie

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Właściciele firmy:

Mariusz Dubieniecki  – licencjonowany zarządca nieruchomości, wpisany do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości w Ministerstwie Infrastruktury pod nr 18849. Doświadczony zarządca – ponad 20 lat zawodowo związany z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Pasjonują go skomplikowane zagadnienia i konstrukcje prawne, oraz rozwiązywanie kłopotów Klientów. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent trzech wyższych uczelni na wydziałach:

  • ekonomiczno-prawnym, ukończonym dyplomem z oceną dobry
  • zarządzania nieruchomościami, ukończonym dyplomem z oceną bardzo dobry,
  • ekonomii, ukończonym oceną bardzo dobry. Beneficjent stypendium naukowego za bardzo dobre wyniki w nauce.

W roku 2011 w uznaniu posiadanej wiedzy, otrzymał propozycję prowadzenia wykładów dla kandydatów na zarządców nieruchomości w ramach praktyk zawodowych. Funkcję wykładowcy pełni do dnia dzisiejszego. Figuruje na liście uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W roku 2012 został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie. 

Od roku 2019 wykładowca akademicki na Uczelni Łazarskiego, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademia Nieruchomości.

Od roku 2019 wykładowca akademicki w Uczelni Wszechnica Polska Szkoła Wyższa. Wydział administracji, studia II stopnia, specjalizacja zarządzanie nieruchomościami.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci. W czasie wolnym pasjonat turystyki motocyklowej, lotnictwa, żeglarstwa, motorowodniactwa, jazdy na rowerze oraz jogi.


Małgorzata Dubieniecka – licencjonowany zarządca nieruchomości, wpisana do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości w Ministerstwie Infrastruktury pod nr 20503. Absolwentka dwóch uczelni na wydziałach:

  • ekonomiczno-prawnym, ukończonym dyplomem z oceną dobry
  • zarządzania nieruchomościami, ukończonym dyplomem z oceną bardzo dobry,

Od 17 lat związana z zarządzaniem Nieruchomościami. Odpowiedzialna za wszelkie sprawy biurowe, księgowe, techniczne, kontakty z klientami i załatwianie trudnych spraw. Zajmuje się koordynacją pracy bura oraz księgowości.

Prowadzi szkolenia dla naszej Załogi z zagadnień finansowych i zarządczych.

Prywatnie mama dwójki dzieci. W wolnym czasie pasjonatka turystyki motocyklowej i nie tylko, jazdy na rowerze, tańca towarzyskiego oraz jogi.