Obiekty użyteczności publicznej

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Szanowni Państwo Właściciele Niepublicznych Przedszkoli i Szkół

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę na kompleksowe usługi związane z obsługą obiektów budowlanych w których prowadzicie Państwo placówki edukacyjne.

Słowo wstępu

Obiekty budowlane, które są Państwa własnością (bądź którymi Państwo zarządzacie), są z punktu widzenia Prawa budowlanego szczególnymi nieruchomościami, które najczęściej zakwalifikowane są jako nieruchomości użyteczności publicznej przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania. Dodać należy, że bardzo często w nieruchomościach tych prowadzone jest zbiorowe żywienie, objęte surowym reżimem sanitarnym.

Zadania do wykonania i rzetelnego pilnowania.

Zależnie od konstrukcji, posiadacie Państwo na wyposażeniu swojej nieruchomości urządzenia techniczne, przykładowo:

 • kotłownie (w tym m. in. kotły gazowe, pompy/zespoły pompowe, termy, zbiorniki ciśnieniowe etc.…),
 • kuchnie (kuchenki, taborety gazowe, wentylację grawitacyjną/mechaniczną, separatory tłuszczowe, separatory skrobi, zmywalnie, suszarnie etc.…),
 • sale dydaktyczne (wyposażone w wykładziny, podłogi, okładziny ścienne, meble, ustępy WC etc.…),
 • korytarze (hydranty pożarowe, gaśnice, drogi ewakuacyjne, klapy dymowe, drzwi pożarowe, systemy kontroli dostępu/domofony, biegi schodowe, platformy dla niepełnosprawnych etc.…),
 • place zabaw (urządzenia zabawowe, podłoże, ogrodzenie, regulaminy, kosze na śmiecie, piaskownice etc.…),

i wiele innych zależnie od wyposażenia obiektu jak np. pompy do brudnej wody zainstalowane na kanalizacji, odwodnienia liniowe, odwodnienia nieruchomości, altany śmietnikowe, etc.…

Wszystkie ww. urządzenia wymagają szczególnej troski i wykonywania zaleconych w Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przeglądów i konserwacji, oraz przeglądów obligatoryjnych wyszczególnionych w Prawie Budowlanym oraz poszczególnych Rozporządzeniach.
Pamiętać należy, że Ustawa Prawo Budowlane nakłada surowe sankcje karne za zaniechanie wykonywania jakichkolwiek przeglądów, napraw i konserwacji.

Wnioski

Jeśli chcecie Państwo:

 • mieć bezpieczną Placówkę,
 • mieć spokojny sen,
 • dysponować wolnym czasem na swoje zajęcia i rozwój zawodowy,
 • uniknąć przykrych konsekwencji za zaniechanie prowadzenia obiektu z należytą starannością;

Powierzcie swoje troski zaufanemu i doświadczonemu partnerowi, który:

 • posiada wieloletnie doświadczenie – na nieruchomościach „zjadł zęby”,
 • nie ma dla niego rzeczy niemożliwych,
 • służy radą i pomocą,
 • zna procedury urzędowe, standardy postępowania,
 • biegle porusza się w zagadnieniach budowlanych, eksploatacyjnych, technicznych, zarządczych, prawnych etc.…


W ramach czynności zarządcy nieruchomości oferujemy:

 • Założenie i prowadzenie książki/książek obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • analizę dokumentacji budowlanej wraz z przygotowaniem harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnych z Prawem budowlanym i stosownymi rozporządzeniami,
 • analizę dokumentacji technicznej i przygotowanie harmonogramu przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń,
 • doradztwo w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • przygotowanie / założenie książki/dziennika placu zabaw,
 • nadzór nad eksploatacją placu zabaw – wykonywanie miesięcznych kontroli funkcjonalnych.
   

W ramach usług prawnych oferujemy:

 • działania optymalizujące opodatkowanie,
 • przygotowanie strategii ograniczania odpowiedzialności,
 • analiza umów i regulaminów stosowanych w Państwa placówce pod kątem zachowania praw konsumentów (klauzule abuzywne) w tym reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK) i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKIK),
 • analiza i opracowanie umów z podwykonawcami (tj. ekipy sprzątające i inne) i doradztwo w przedmiocie skutecznego nadzoru i oceny pracy zatrudnionych firm,
 • doradztwo związane z prawem pracy,
 • rozwiązujemy inne problemy prawne w zależności od Państwa potrzeb.

W ramach przeglądów oferujemy:

 • obowiązkowe przeglądy budowlane roczne / pięcioletnie,
 • przeglądy placów zabaw,
   

Wszelkie czynności wykonywane są w oparciu o obowiązujące prawo, przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty tj.:
 

 • Licencjonowani Zarządcy Nieruchomości
 • Radcowie Prawni
 • Inżynierowie Budownictwa
   

Oferty indywidualne przygotujemy po zapoznaniu się z Państwa obiektami budowlanymi i zakresem współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.