Nieruchomości stanowiące współwłasność

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Specjalizujemy się w organizowaniu i zarządzaniu nieruchomościami będącymi we współwłasności.

Dla każdej Nieruchomości opracowujemy analizę prawną pod kątem zarządzania i jeśli mamy do czynienia z osiedlem, które z mocy prawa nie jest wspólnotą mieszkaniową, ale jest jednym organizmem, wskazujemy najlepsze rozwiązania prawne i faktyczne, by zorganizować sposób zarządzania Nieruchomością.

Jednym ze sposobów jest powołanie do życia stowarzyszenia Mieszkańców i organizacja zarządzania poprzez stworzenie quasi wspólnoty mieszkaniowej zorganizowanej w stowarzyszenie.

Następnie po zorganizowaniu sposobu zarządzania, oferta obsługi jest bardzo zbliżona do zarządzania wspólnotą mieszkaniową i obejmuje przykładowe czynności wymienione w zakładce oferta dla wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy do kontaktu.