WARNER MUSIC POLAND

Fokus

Książęcy Zakątek

ELEKTRA 11

Trakt Królewski

Dane kontaktowe

 

Fokus Zarządzanie Nieruchomościami S.C.
ul. Przyjazna 46/1
05-502 Bobrowiec koło Piaseczna
tel. +48 22 243 99 01

                                                                                                                                                                                                                                           

Małgorzata Dubieniecka 
zarządca nieruchomości - właściciel firmy 

licencja MI nr 20503
tel. kom. +48 501 121 576

Mariusz Dubieniecki
zarządca nieruchomosci - właściciel firmy
licencja MI nr 18849
tel. kom. +48 506 160 027


Biuro e-mail:

biuro @ zn-fokus.pl

Administratorzy

administrator @ zn-fokus.pl

Księgowość e-mail:

ksiegowosc @ zn-fokus.pl

 

 

Aktualności

Logowanie w systemie 

KARTOTEKA ON LINE

 

 

Obiekty użyteczności publicznej

Szanowni Państwo Właściciele Niepublicznych Przedszkoli i Szkół
Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę na kompleksowe usługi związane z obsługą obiektów budowlanych w których prowadzicie Państwo placówki edukacyjne.

Słowo wstępu
Obiekty budowlane, które są Państwa własnością (bądź którymi Państwo zarządzacie), są z punktu widzenia Prawa budowlanego szczególnymi nieruchomościami, które najczęściej zakwalifikowane są jako nieruchomości użyteczności publicznej przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania. Dodać należy, że bardzo często w nieruchomościach tych prowadzone jest zbiorowe żywienie, objęte surowym reżimem sanitarnym.

Zadania do wykonania i rzetelnego pilnowania.
Zależnie od konstrukcji, posiadacie Państwo na wyposażeniu swojej nieruchomości urządzenia techniczne, przykładowo:

i wiele innych zależnie od wyposażenia obiektu jak np. pompy do brudnej wody zainstalowane na kanalizacji, odwodnienia liniowe, odwodnienia nieruchomości, altany śmietnikowe, etc.…
Wszystkie ww. urządzenia wymagają szczególnej troski i wykonywania zaleconych w Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przeglądów i konserwacji, oraz przeglądów obligatoryjnych wyszczególnionych w Prawie Budowlanym oraz poszczególnych Rozporządzeniach.
Pamiętać należy, że Ustawa Prawo Budowlane nakłada surowe sankcje karne za zaniechanie wykonywania jakichkolwiek przeglądów, napraw i konserwacji.

Wnioski

Jeśli chcecie Państwo:

Powierzcie swoje troski zaufanemu i doświadczonemu partnerowi, który:
 


W ramach czynności zarządcy nieruchomości oferujemy:

W ramach przeglądów oferujemy:

Wszelkie czynności wykonywane są w oparciu o obowiązujące prawo, przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty tj.:
 

Oferty indywidualne przygotujemy po zapoznaniu się z Państwa obiektami budowlanymi i zakresem współpracy.